Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 12.2023ČSN EN IEC 60794-2-10 ed. 3 - Optické vláknové kabely - Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní
  • 12.2023ČSN EN 12255-10 - Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
  • 12.2023ČSN EN ISO 11925-2 - Zkoušky reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
  • 12.2023ČSN EN 13501-6+A1 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů
  • 12.2023ČSN EN IEC 60794-1-309 - Optické vláknové kabely - Část 1-309: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Vytékání a odpařování plnicích nebo zalévacích směsí, metoda G9

Zobrazit všechny nové normy