01OBECNÁ TŘÍDA
02STROJNÍ SOUČÁSTI
03STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU
04SLÉVÁRENSTVÍ
05SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ
06TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA
07KOTLE
08TURBÍNY
09SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ
10KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ
11ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ
12VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
13ARMATURY A POTRUBÍ
14CHLADICÍ TECHNIKA
15VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU
16VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU
17JEMNÁ MECHANIKA
18PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
19OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII
20OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY
21TVÁŘECÍ STROJE
22NÁSTROJE
23NÁŘADÍ
24UPÍNACÍ NÁŘADÍ
25MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
26ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM
27ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
28KOLEJOVÁ VOZIDLA
29SYSTÉMY HYPERLOOP
30SILNIČNÍ VOZIDLA
31LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
32LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
33ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
34ELEKTROTECHNIKA
35ELEKTROTECHNIKA
36ELEKTROTECHNIKA
37ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA
38ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
39ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU
40JADERNÁ TECHNIKA
41HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ
42HUTNICTVÍ
43HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
44HORNICTVÍ
45HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY
46ZEMĚDĚLSTVÍ
47ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE
48LESNICTVÍ
49PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
50PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ
51STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
52STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
53STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
56VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
57VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
58VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
62PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ
63PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY
64PLASTY
65VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
66VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
67VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
68VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
69STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
70VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN
71SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ
72STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
73NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
74ČÁSTI STAVEB
75VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
76Služby
77OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA
79PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ
80TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
81STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
82STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU
83OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
84ZDRAVOTNICTVÍ
85ZDRAVOTNICTVÍ
86ZDRAVOTNICTVÍ
87TELEKOMUNIKACE
88PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ
89HUDEBNÍ NÁSTROJE
90KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY
91VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ
93VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ
94VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ
95VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ
96Kulturní dědictví
97VÝMĚNA DAT
98ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA
99METROLOGIE