98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA
98 00Všeobecně - Výměna informací
98 10Hlavní pojmové třídy společné struktury terminologických systémů - Zprávy týkající se pacienta
98 20Architektura informačních systémů ve zdravotnictví - Ochrana dat