88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ
88 00Tiskařské stroje
88 01Polygrafické názvosloví
88 02Úprava rukopisů, korekturní znaménka
88 04Úprava rukopisů, korekturní znaménka
88 06Měření a výpočty (zkoušení)
88 14Úprava barvy, ředidel, pojidel, válcoviny apod. postřikovacích emulzí a prášků
88 20Grafická výroba
88 21Předlohy pro reprodukci
88 22Příprava a zpracování tiskových desek
88 30Pravidla úpravy sazby, nátisk
88 41Knižní vazby, časopisy, knihy, pohlednice, technické požadavky
88 43Knižní vazby, časopisy, knihy, pohlednice, technické požadavky
88 46Knižní vazby, časopisy, knihy, pohlednice, technické požadavky
88 50Formáty tiskovin
88 54Poštovní tiskopisy
88 56Polygrafické výrobky, děrné štítky, plakáty
88 61Polygrafické výrobky, děrné štítky, plakáty
88 71Zařízení na písmo, materiál apod., pro všechny reprodukční techniky
88 72Zařízení na písmo, materiál apod., pro všechny reprodukční techniky