36 ELEKTROTECHNIKA
36 00Osvětlování, všeobecně
36 01Žárovky
36 02Výbojky a zářivky
36 03Součásti, patice, objímky světelných zdrojů
36 04Vnitřní a venkovní osvětlení
36 05Terminologie svítidel a předřadníku
36 06Elektrická svítidla
36 07Bezpečnost elektronických fotoblesků
36 08Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy
36 09Stomatologická svítidla
36 10Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost
36 11Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost
36 12Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost
36 13Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost
36 14Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití
36 15Bezpečnost elektrického ručního nářadí
36 19Elektrická řídicí zařízení pro domácnost
36 22Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel
36 23Sběrače proudu kolejových vozidel
36 27Trolejové sběrače jeřábů
36 38Elektrické sirény
36 41Primární články a baterie
36 43Akumulátory
36 45Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES)
36 46Fotovoltaické součástky
36 47Rentgeny
36 48Zdravotnické elektrické přístroje
36 49Elektrické přístroje pro laboratoře
36 52Světelná hledací zařízení
36 56Světelná signalizační zařízení
36 57Dálkové měření
36 60Drátová spojovací technika, všeobecně
36 61Telegrafní a telefonní přístroje
36 65Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost
36 67Signály a impedance přenosových systémů
36 70Elektronika a rádiotechnika všeobecně
36 71Vysílače
36 72Antény
36 73Přijímače
36 74Zesilovače
36 75Televize
36 76Radioreléová a družicová zařízení a systémy
36 77Plynové lasery a modulátory laserů
36 78Navigační a bezpečnostní systémy
36 79Elektromagnetická pole v prostředí člověka
36 80Aplikovaná elektronika
36 82Mikrofony, sluchátka, reproduktory
36 83Elektroakustická zařízení
36 84Záznam a reprodukce zvuku
36 85Záznam a reprodukce obrazu
36 86Záznamové materiály
36 88Elektroakustická měření
36 90Informační technika všeobecně a terminologie
36 91Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky
36 92Lokální počítačové sítě (LAN)
36 93Pružná magnetická média pro digitální záznam
36 94Optické disky
36 95Kancelářské zařízení
36 96Propojení otevřených systémů
36 97Identifikační karty a ochrana dat
36 98Zpracování a výměna dokumentů
36 99Propojení zařízení informační techniky