19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII
19 00Optika, všeobecně
19 04Kontrola měření a zkoušení optických výrobků
19 05Optické součásti, všeobecně
19 19Příslušenství optických filtrů a odrazky
19 20Lasery
19 30Vlnová optika
19 31Dalekohledy terestrické, celky
19 40Geodézie, všeobecně
19 50Oční optika, obecné požadavky
19 51Oční optika, brýlová skla a obruby
19 52Oční optika, kontaktní čočky
19 53Oční implantáty
19 60Fotografické přístroje
19 61Fotografické přístroje
19 66Zvětšovací přístroje
19 67Reprografické přístroje a zařízení
19 80Kinematografie. Značení obalů
19 82Kinematografické snímací filmové přístroje a zařízení na 16 mm
19 83Kinematografické promítací filmové přístroje a zařízení na 16 mm
19 84Kinematografické snímací filmové přístroje a zařízení na 35 mm
19 85Kinematografické promítací filmové přístroje a zařízení na 35 mm
19 86Kinematografické snímací a promítací filmové přístroje a zařízení na 35 mm
19 88Diaprojektory
19 89Kinematografie, společné součásti a příslušenství