01 OBECNÁ TŘÍDA
01 00Seznamy a předpisy o normách
01 01Pojmy všech oborů a třídění
01 02Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.
01 03Jakost
01 04Formáty a písmo
01 05Všeobecná terminologie
01 06Oblast spolehlivosti v technice
01 08Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
01 09Systémy environmentálního managementu
01 10Matematika
01 13Fyzika
01 14Mechanika
01 15Management hospodaření s energií
01 16Akustika
01 17Optika
01 18Aditivní výroba
01 20Nanotechnologie
01 23Ochrana společnosti a obyvatel
01 27Směrnice pro užití barev
01 28Analytické normály
01 30Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci
01 31Technické výkresy
01 32Výkresy ve strojírenství
01 33Značky pro elektrotechnická schémata
01 34Výkresy ve stavebnictví
01 35Výkresy různých oborů
01 36Výkresy různých oborů
01 37Dokumentační normy. Průmyslové systémy
01 38Reprografie
01 39Projektová a rozpočtová dokumentace
01 40Závity
01 41Nejistoty měření
01 42Tolerance a uložení hladkých součástí
01 43Tolerance a uložení závitových součástí
01 44Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu
01 46Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol
01 47Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol
01 48Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol
01 49Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)
01 50Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)
01 51Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)
01 52Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace
01 59Mazací technika
01 63Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství
01 69Mechanizace administrativních prací
01 70Konstrukční a montážní směrnice
01 80Značení bezpečnostní, informační, orientační
01 81Úklidové služby
01 82Dopravní telematika
01 83Dopravní telematika
01 84Dopravní telematika
01 85Doprava
01 93Značky
01 99Vědy jinam nezařazené