01 OBECNÉ POJMY. TERMINOLOGIE. NORMALIZACE. DOKUMENTACE.
03 SOCIOLOGIE. SLUŽBY. PODNIKOVÁ ORGANIZACE A MANAGEMENT. ADMINISTRATIVA. DOPRAVA
07 MATEMATIKA. PŘÍRODNÍ VĚDY
11 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
13 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. OCHRANA ZDRAVÍ. BEZPEČNOST
17 METROLOGIE A MĚŘENÍ. FYZIKÁLNÍ JEVY
19 ZKUŠEBNICTVÍ
21 MECHANICKÉ SYSTÉMY A JEJICH SOUČÁSTI PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
23 TEKUTINOVÉ SYSTÉMY A JEJICH SOUČÁSTI PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
25 STROJÍRENSTVÍ
27 TECHNIKA ENERGIE A PŘENOSU TEPLA
29 ELEKTROTECHNIKA
31 ELEKTRONIKA
33 TELEKOMUNIKACE. TECHNIKA PRO AUDIO A VIDEO
35 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. KANCELÁŘSKÉ STROJE
37 TECHNOLOGIE ZOBRAZOVÁNÍ
39 PŘESNÁ MECHANIKA. KLENOTNICTVÍ
43 TECHNIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL
45 ŽELEZNIČNÍ TECHNIKA
47 STAVBA LODÍ A NÁMOŘNÍ TECHNIKA
49 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
53 ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM
55 BALENÍ A DISTRIBUCE ZBOŽÍ
59 TEXTILNÍ A KOŽEDĚLNÝ PRŮMYSL
61 ODĚVNÍ PRŮMYSL
65 ZEMĚDĚLSTVÍ
67 POTRAVINÁŘSTVÍ
71 CHEMICKÁ TECHNOLOGIE
73 HORNICTVÍ A NEROSTY
75 ROPA A PŘÍSLUŠNÉ TECHNOLOGIE
77 METALURGIE
79 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
81 SKLÁŘSKÝ A KERAMICKÝ PRŮMYSL
83 PRŮMYSL PRYŽE A PLASTŮ
85 PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL
87 PRŮMYSL NÁTĚROVÝCH HMOT A BARVIV
91 STAVEBNÍ MATERIÁLY A STAVBY
93 INŽENÝRSKÉ STAVBY
95 VOJENSKÁ TECHNIKA
97 ZAŘÍZENÍ PRO DOMÁCNOSTI A OBCHOD. ZÁBAVA, SPORT
99