Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN ISO/TS 12025
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012030
Katalogové èíslo 98161
Název dokumentu Nanomateriály - Kvantifikace nanoobjektů uvolněných z prášků generovaných aerosolů
Anglický název Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols
Datum vydání 11/1/2015
Datum ukonèení platnosti 1/1/2022
Datum úèinnosti 12/1/2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 07.030 - Fyzika. Chemie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN ISO/TS 120252015
ISO/TS 120252012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513133ČSN P CEN ISO/TS 12025 2021
Anotace

ČSN P CEN ISO/TS 12025 The emissions or release of nano-objects into the surrounding air from powdered nanostructured materials resulting from handling is an important consideration in the design and operation of many industrial processes. Released nano-objects may affect human health and the environment, depending on the nature and quanitity of the nanomaterial. It is therefore important to obtain data about the propensity of nanomaterials to release nano-objects, thereby allowing exposure to be evaluated, controlled and minimised. Three main target groups of experts for the evaluation of the release of nano-objects from powdered nanostructured materials are: - material scientists and engineers, who design safe nanomaterials and safe nanomaterial handling processes; - occupational, health and safety specialists; - environmental specialists, who need exposure data in addition to toxicity data for risk assessment of manufactured nanomaterials (see A.2) and who collect dustiness data (gravimetric as well as particle concentration and particle size information).