Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN ISO/TS 17200
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012016
Katalogové èíslo 98160
Název dokumentu Nanotechnologie - Nanočástice ve formě prášku - Charakteristiky a měření
Anglický název Nanotechnology - Nanoparticles in powder form - Characteristics and measurements
Datum vydání 11/1/2015
Datum ukonèení platnosti 4/1/2021
Datum úèinnosti 12/1/2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 07.030 - Fyzika. Chemie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN ISO/TS 172002015
ISO/TS 172002013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511500ČSN EN ISO 17200 2021
Anotace

ČSN P CEN ISO/TS 17200 As is commonly noticed for every technology concerned with the development of new materials, and for nanotechnology in particular, information sharing on material characteristics by sellers and buyers, and sometimes also by regulators, is important and is facilitated by the development of appropriate material specifications. For a comprehensive exchange of information, it is essential to agree on the description of the material characteristics. However, many characteristics of nanomaterials cannot be determined using general and well-established measurement methods. This may become the cause for inconsistency in experimental results and induce confusion in commerce and technology transfer. Furthermore, the rapid discovery of new materials from nanotechnology increases the number of characteristics that need to be specified for an appropriate dissemination of information.