Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12390-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731302
Katalogové èíslo 92101
Název dokumentu Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
Anglický název Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds
Datum vydání 2/1/2013
Datum ukonèení platnosti 12/1/2021
Datum úèinnosti 3/1/2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12390-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61679ČSN EN 12390-1 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513109ČSN EN 12390-1 2021
Anotace

ČSN EN 12390-1 Tato evropská norma stanovuje tvar, rozměry a tolerance vyráběných betonových zkušebních těles ve tvaru krychlí, válců a hranolů a forem požadovaných při jejich výrobě.