Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 197-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722101
Katalogové èíslo 90385
Název dokumentu Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
Anglický název Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
Datum vydání 4/1/2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 5/1/2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 197-12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61819ČSN EN 197-1 2001
64518ČSN 72 2103 2002
71349ČSN EN 197-4 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 197-1 ed. 2 Tato norma definuje a určuje specifikace pro 27 jmenovitých cementů pro obecné použití, 7 síranovzdorných cementů pro obecné použití, jakož i pro 3 jmenovité vysokopecní cementy s nízkou počáteční pevností a 2 síranovzdorné vysokopecní cementy s nízkou počáteční pevností a pro jejich složky. Definice každého cementu zahrnuje poměry složek, jejichž kombinací je možno vyrobit určitou skupinu výrobků v rozsahu devíti pevnostních tříd. Definice zahrnuje rovněž požadavky na složky, které musí být splněny, a mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti. Norma určuje rovněž kritéria shody a postupy pro jejich stanovení. Jsou rovněž uvedeny nezbytné požadavky na trvanlivost.