Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 29701
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012015
Katalogové èíslo 88265
Název dokumentu Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL)
Anglický název Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial symplex for in vitro systems - Limulus amebocyte lysate (LAL) test
Datum vydání 5/1/2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 6/1/2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 07.030 - Fyzika. Chemie
11.100.10 - Systémy diagnostických zkoušek in vitro
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 297012010
ISO 297012010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 29701 Tato mezinárodní norma určuje zkoušku reakce Limulus amoebozyten lysat (LAL) pro důkaz a kvantitativní vyhodnocení nanomateriálů určených pro biologické kontrolní systémy in-vitro na bázi buněk. Zkouška je vhodná pro vzorky nanomateriálů rozptýlených ve vodním prostředí např. vodě, séru nebo reakčním mediu a tato média s nanomatériály udržovaná při teplotě 37 °C. Tato mezinárodní norma se týká pouze in vitro systémů, ale lze ji přizpůsobit i pro nanomateriály, které přijímají zvířata parenterálními (mimostřevními) cestami.