Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12390-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731302
Katalogové èíslo 85893
Název dokumentu Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles
Anglický název Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test specimens
Datum vydání 6/1/2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 7/1/2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12390-62009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61682ČSN EN 12390-6 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12390-6 Tato norma uvádí metodu pro stanovení pevnosti v příčném tahu na válcových zkušebních tělesech ze ztvrdlého betonu. Metoda, která používá krychlová nebo hranolová tělesa je uvedena v normativní příloze A.