Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12620+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721502
Katalogové èíslo 82317
Název dokumentu Kamenivo do betonu
Anglický název Aggregates for concrete
Datum vydání 11/1/2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 12/1/2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12620+A12008
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95011ČSN EN 12620+A1 2008Z2
94382ČSN EN 12620+A1 2008Z14/1/2014
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67528ČSN EN 12620 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12620+A1 Tato norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro použití do betonu. Zahrnuje kameniva, která mají objemovou hmotnost zrn vysušených v sušárně větší než 2,0 mg/m3 (2 000 kg/m3) pro všechny druhy betonů, včetně betonů, které jsou ve shodě s EN 206-1 a betonů používaných pro cementobetonové kryty vozovek a jiné pojížděné plochy a betony používané pro betonové prefabrikáty. Také zahrnuje recyklované kamenivo s objemovou hmotností zrn od 1,50 Mg/m3 (1 500 kg/m3) do 2,0 Mg/m3 (2 000 kg/m3) s příslušným upozorněním a recyklované drobné kamenivo (4 mm) s příslušným upozorněním.