Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1367-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721195
Katalogové èíslo 81960
Název dokumentu Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování
Anglický název Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4: Determination of drying shrinkage
Datum vydání 10/1/2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 11/1/2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1367-42008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56238ČSN EN 1367-4 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1367-4 Tato norma určuje referenční metodu používanou pro zkoušku typu a v případech sporu pro posouzení vlivu kameniva na smršťování betonu. Pro jiné účely, zejména pro řízení výroby se mohou použít jiné metody za předpokladu, že byl stanoven vyhovující vztah s referenční metodou. Metoda je založena na zkoušení betonu stálého složení s maximálním zrnem kameniva 20 mm.