Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 934-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722326
Katalogové èíslo 81723
Název dokumentu Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky
Anglický název Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 1: Common requirements
Datum vydání 8/1/2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 9/1/2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 934-12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 934-1 Tato norma stanovuje společné požadavky pro všechny přísady zahrnuté v normách EN 934-2, EN 934-3, EN 934-4 a EN 934-5, které obsahují specifické požadavky pro každý typ přísady.