Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14845-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723433
Katalogové èíslo 80128
Název dokumentu Zkušební metody pro vlákna v betonu - Část 1: Referenční betony
Anglický název Test methods for fibres in concrete ? Part 1: Reference concretes
Datum vydání 3/1/2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 4/1/2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14845-12007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14845-1 Tato evropská norma specifikuje složení a vlastnosti referenčních betonů používaných k hodnocení účin-ku vláken v betonu. Referenční betony slouží ke stanovení všeobecné vhodnosti vláken pro použití do betonu.