Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1744-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721196
Katalogové èíslo 77415
Název dokumentu Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu
Anglický název Tests for chemical properties of aggregates - Part 6: Determination of the influence of recycled aggregate extract on the initial setting time of cement
Datum vydání 12/1/2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 1/1/2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1744-62006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1744-6 Tato část evropské normy uvádí postup pro stanovení vlivu vodou rozpustných složek (výluhu) z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu