Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1992-1-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731201
Katalogové èíslo 76653
Název dokumentu Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Anglický název Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General reles and rules for buildings
Datum vydání 11/1/2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 12/1/2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1992-1-12004
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
99576ČSN EN 1992-1-1 2006Z3
79029ČSN EN 1992-1-1 2006NA ed. A1/1/2012
85371ČSN EN 1992-1-1 2006Z1
97176ČSN EN 1992-1-1 2006A1
507749ČSN EN 1992-1-1 2006Z4
88558ČSN EN 1992-1-1 2006Z2
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88261ČSN EN 1992-1-1 2006Opr.2
82662ČSN EN 1992-1-1 2006Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72699ČSN EN 1992-1-1 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1992-1-1 Norma se používá pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb z prostého, železového a předpjatého betonu, a to jak z normálního hutného betonu, tak z hutného betonu s pórovitým kamenivem. V normě jsou uvedeny zásady a požadavky týkající se bezpečnosti a použitelnosti konstrukcí. Norma vychází ze zásad pro navrhování konstrukcí, které jsou uvedeny v EN 1990 a odvolává se v oblasti zatížení na EN 1991, v oblasti zakládání na EN 1997, popř. u staveb umístěných v seismických oblastech na EN 1998. Zásady navrhování konstrukcí uvedené v EN 1992-1-1 se týkají pouze požadavků na únosnost, použitelnost, trvanlivost betonových konstrukcí. Další požadavky, např. požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, se zde neuvažují. U staveb s možností vystavení účinkům požáru se norma odvolává na EN 1992-1-2.