Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 450-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722064
Katalogové èíslo 73984
Název dokumentu Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody
Anglický název Fly ash for concrete - Part 2: Conformity evaluation
Datum vydání 10/1/2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 11/1/2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Popílek,chemické vlastnosti,distributor,fyzikální vlastnosti,hodnocení shody,index účinnosti,kritéria shody,označení shody,počáteční období,provozovna,specifikace,spoluspalované materiály,vlastní kontrola,četnost inspekcí,řízení výroby
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 450-22005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19209ČSN EN 450 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 450-2 Tato evropská norma určuje postup pro hodnocení shody popílku s ČSN EN 450-1. Uvádí technická pravidla pro řízení výroby výrobcem, včetně zkoušek vzorků vlastní kontroly. Uvádí rovněž postupy pro činnosti v případě neshody, postup pro certifikaci shody a požadavky na distribuční střediska.