Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1008
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732028
Katalogové èíslo 66343
Název dokumentu Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu
Anglický název Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete
Datum vydání 5/1/2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 6/1/2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10082002
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
71362ČSN EN 1008 2003Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
5556ČSN 73 2028 1962
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1008 Tato norma určuje požadavky na vodu, která je vhodná pro výrobu betonu, který vyhovuje evropské normě pro beton EN 206-1 a popisuje metody pro posuzování její vhodnosti jako záměsové vody.