Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 1314
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731314
Katalogové èíslo 63825
Název dokumentu Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu
Anglický název Test methods for determining the water/cement ratio of fresh concrete
Datum vydání 2/1/2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 3/1/2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova indikační prvek,odhad,přesnost,složky betonu,vodní součinitel,zkušební metody,Čerstvý beton
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CR 139022000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31081ČSN 73 1314 1985
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 1314 Tato norma je českou verzi Technické zprávy CEN CR 123902:2000 a uvádí zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu.