Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 17629
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012032
Katalogové èíslo 513137
Název dokumentu Nanotechnologie - Zkoušení škrábáním v nano a mikro měřítku
Anglický název Nanotechnologies - Nano- and micro- scale scratch testing
Datum vydání 12/1/2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 1/1/2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 07.120 - Nanotechnologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 176292021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 17629 This document specifies a method for measuring the scratch resistance and failure behaviour for advanced materials and coatings by means of nano- and micro- scale scratch experiments. The method provides data on both the physical damage to test-pieces and the friction generated between the probe and the test-piece under single pass and multiple pass conditions. The force range in these tests is from 1 µN up to 2 N. The test method is not applicable to coatings as defined in EN ISO 4618 [18].