Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 206+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732403
Katalogové èíslo 512427
Název dokumentu Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Anglický název Concrete - Specification, performance, production and conformity
Datum vydání 7/1/2021
Datum ukonèení platnosti 11/1/2021
Datum úèinnosti 8/1/2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 206:2013+A22021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504466ČSN EN 206+A1 2018
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513231ČSN EN 206+A2 2021
Anotace

ČSN EN 206+A2 (73 2403) (1) This European Standard applies to concrete for structures cast in situ, precast structures, and structural precast products for buildings and civil engineering structures. (2) The concrete under this European Standard can be: - normal-weight, heavy-weight and light-weight; - mixed on site, ready-mixed or produced in a plant for precast concrete products; - compacted or self-compacting to retain no appreciable amount of entrapped air other than entrained air. (3) This standard specifies requirements for: - the constituents of concrete; - the properties of fresh and hardened concrete and their verification; - the limitations for concrete composition; - the specification of concrete; - the delivery of fresh concrete; - the production control procedures; - the conformity criteria and evaluation of conformity. (4) Other European Standards for specific products e.g. precast products or for processes within the field of the scope of this standard may require or permit deviations. (5) Additional or different requirements may be given for specific applications in other European Standards, for example: - concrete to be used in roads and other trafficked areas (e.g. concrete pavements according to EN 13877-1); - special technologies (e.g. sprayed concrete according to EN 14487). (6) Supplementing requirements or different testing procedures may be specified for specific types of concrete and applications, for example: - concrete for massive structures (e.g. dams); - dry mixed concrete; - concrete with a Dmax of 4 mm or less (mortar); - self-compacting concretes (SCC) containing lightweight or heavy-weight aggregates or fibres; - concrete with open structure (e. g. pervious concrete for drainage). (7) This standard does not apply to: - aerated concrete; - foamed concrete; - concrete with density less than 800 kg/m3; - refractory concrete. (8) This standard does not cover health and safety requirements for the protection of workers during production and delivery of concrete.