Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN ISO/TS 80004-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012003
Katalogové èíslo 512070
Název dokumentu Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty
Anglický název Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nanoobjects
Datum vydání 6/1/2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 7/1/2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.07 - Matematika. Přírodní vědy (názvosloví)
07.120 - Nanotechnologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN ISO/TS 80004-32020
ISO/TS 80004-32020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88262ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 This document defines terms related to carbon nano-objects in the field of nanotechnologies. It is intended to facilitate communication between organizations' and individuals' research, industry and other interested parties and those who interact with them. Additional terms and definitions for graphene and two-dimensional materials (2D) materials are provided in ISO/TS 80004-13. Related carbon nanoscale materials are given in Annex A.