Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN ISO/TS 80004-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012003
Katalogové èíslo 512069
Název dokumentu Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby
Anglický název Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes
Datum vydání 6/1/2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 7/1/2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.07 - Matematika. Přírodní vědy (názvosloví)
07.120 - Nanotechnologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN ISO/TS 80004-82020
ISO/TS 80004-82020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500773ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 This document defines terms related to nanomanufacturing processes in the field of nanotechnologies. All the process terms in this document are relevant to nanomanufacturing, however, many of the listed processes are not exclusively relevant to the nanoscale. Terms that are not exclusive are noted within the definitions. Depending on controllable conditions, such processes can result in material features at the nanoscale or, alternatively, at larger scales. There are many other terms that name tools, components, materials, systems control methods or metrology methods associated with nanomanufacturing that are beyond the scope of this document. Terms and definitions from other parts of the ISO/TS 80004 series are reproduced in Clause 3 for context and better understanding.