Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 21683
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 671419
Katalogové èíslo 511549
Název dokumentu Pigmenty a plniva - Stanovení experimentálně simulovaného uvolňování nanoobjektů z nátěrových hmot a pigmentovaných plastů
Anglický název Pigments and extenders - Determination of experimentally simulated nano-object release from paints, varnishes and pigmented plastics
Datum vydání 3/1/2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 4/1/2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.060.10 - Pigmenty a plniva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 216832020
ISO 216832019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 21683 This document specifies a method for experimental determination of the release of nanoscale pigments and extenders into the environment following a mechanical stress of paints, varnishes and pigmented plastics. The method is used to evaluate if and how many particles of defined size and distribution under stress (type and height of applied energy) are released from surfaces and emitted into the environment. The samples are aged, weathered or otherwise conditioned to simulate the whole lifecycle.