Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 17200
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012040
Katalogové èíslo 511500
Název dokumentu Nanotechnologie - Nanočástice ve formě prášku - Charakteristiky a měření
Anglický název Nanotechnology - Nanoparticles in powder form - Characteristics and measurements
Datum vydání 3/1/2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 4/1/2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 07.120 - Nanotechnologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 172002020
ISO 172002020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98160ČSN P CEN ISO/TS 17200 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 17200 This document specifies the fundamental characteristics to be measured of a sample of engineered nanoparticles in powder form to determine the size, the chemical content and the surface area. This document also specifies measurement methods for determining each of the characteristics. It is intended to facilitate communication among consumers, regulators and industries with the necessary characteristics. It excludes characteristics that pertain to specific industrial applications of nanoparticles in powder form and detailed measurement protocols, as well as characteristics related to health, safety and environmental issues.