Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN ISO/TS 80004-11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012003
Katalogové èíslo 511268
Název dokumentu Nanotechnologie - Slovník - Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny
Anglický název Nanotechnologies - Vocabulary - Part 11: Nanolayer, nanocoating, nanofilm, and related terms
Datum vydání 2/1/2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 3/1/2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.07 - Matematika. Přírodní vědy (názvosloví)
07.120 - Nanotechnologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN ISO/TS 80004-112020
ISO/TS 80004-112017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 This document lists terms and definitions, and specifies an extensible taxonomic terminology framework for nanolayers, nanocoatings, nanofilms, and related terms in the field of nanotechnologies.