Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731201
Katalogové èíslo 511214
Název dokumentu National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Anglický název National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Datum vydání 11/1/2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 12/1/2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500947ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (73 1201) This National Annex is the English version of the National Annex to EN 1992-1-1:2004, which is the component of ČSN EN 1992-1-1:2006.