Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12390-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731302
Katalogové èíslo 510452
Název dokumentu Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
Anglický název Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests
Datum vydání 7/1/2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 8/1/2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12390-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508226ČSN EN 12390-2 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12390-2 (73 1302) Tento dokument určuje metody pro výrobu a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti. Zahrnuje přípravu a plnění forem, zhutňování betonu, zarovnání povrchu, ošetřování a dopravu zkušebních těles. POZNÁMKA - Tento dokument může být použit pro výrobu a ošetřování určených i pro ostatní zkoušky.