Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 17275
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012017
Katalogové èíslo 507524
Název dokumentu Nanotechnologie - Pokyny pro správu a likvidaci odpadu z výroby a zpracování vyráběných nanoobjektů
Anglický název Nanotechnologies - Guidelines for the management and disposal of waste from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects
Datum vydání 9/1/2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 10/1/2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 07.120 - Nanotechnologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 172752018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 17275 This document provides guidelines for all waste management activities from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects. The guidelines apply to all actors in the waste management chain, namely MNO manufacturers, MNO modifiers, as well as waste disposal companies and carriers and consignees of WMP-MNOs. This document does not intend to provide guidelines on the management and disposal of nanocomposites, waste derived from consumer products containing nano-objects or waste containing only naturally occurring or incidental nano-objects. Also excluded from the scope are any waste from non-nanoscale materials resulting from the manufacturing and processing of MNOs.