Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 10916
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730355
Katalogové èíslo 504262
Název dokumentu Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení
Anglický název Calculation of the impact of daylight utilization on the net and final energy demand for lighting
Datum vydání 2/1/2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 3/1/2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.160.01 - Osvětlení obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 109162014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 10916 (73 0355) Tato mezinárodní norma stanovuje výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení.