Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16783
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727250
Katalogové èíslo 504175
Název dokumentu Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu
Anglický název Thermal insulation products - Product category rules (PCR) for factory made and in-situ formed products for preparing environmental product declarations
Datum vydání 2/1/2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 3/1/2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 167832017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502923ČSN EN 16783 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16783 Tato evropská norma poskytuje oborová výrobková pravidla (PCR) pro environmentální prohlášení typu III (podle EN 15804) pro průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky a pro tepelněizolační výrobky vyrobené in situ. Jako doplněk k EN 15804, pravidla PCR popsaná v tomto dokumentu: - stanovují, jaké deklarované jednotky se použijí; - definují systémové hranice pro tepelněizolační výrobky; - stanovují/popisují výchozí scénáře a pravidla pro definování scénářů po celý životní cyklus některých informačních modulů. Tato pravidla jsou určena hodnocení výrobku "od kolébky po bránu", "od výroby kolébky po bránu s možnostmi" nebo "od výroby kolébky po hrob", pokud je záměr řádně uveden v popisu hranice systému.