Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13032-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360456
Katalogové èíslo 504169
Název dokumentu Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory
Anglický název Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
Datum vydání 2/1/2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 3/1/2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.180.20 - Barvy a měření světla
29.140.01 - Světelné zdroje obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13032-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73989ČSN EN 13032-2 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13032-2 (36 0456) This European Standard specifies the required data for lamps and luminaires for the verification of conformity to the requirements of EN 12464-1 and EN 12464-2. It also specifies data that are commonly used for lighting of indoor and outdoor work places. When these data are provided, they should conform to this document. An increasing number of luminaires mainly those with LED are luminaires with non-replaceable light sources. Therefore data should always be given for luminaires. For luminaires with replaceable lamps, lamp data should also be provided. NOTE - Product, safety and performance data can be found in CENELEC documents (see Bibliography).