Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15882-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730856
Katalogové èíslo 504013
Název dokumentu Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
Anglický název Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts
Datum vydání 2/1/2018
Datum ukonèení platnosti 9/1/2019
Datum úèinnosti 3/1/2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15882-1:2011+A12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90667ČSN EN 15882-1 2012
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508144ČSN EN 15882-1+A1 2019
Anotace

ČSN EN 15882-1+A1 (73 0856) This European Standard identifies parameters that affect the fire resistance of ducts for ventilation purposes. It also identifies the factors that need to be considered when deciding whether, or by how much a parameter can be extended either positively or negatively when contemplating the fire resistance on an untested variation in the construction. This European Standard, where applicable, gives guidance on additional tests that are needed to extend the field of application. The European Standard gives the principles behind how a conclusion on the influence of specific parameters/constructional details relating to the relevant criteria (E, I, S) can be achieved. This European Standard only applies to ducts tested to EN 1366-1. Duct sections for use other than in fire resisting heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems are not covered by this European Standard. It does not cover ducts used for smoke control which are tested in accordance with EN 1366-8 or EN 1366-9.