Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12697-18
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736160
Katalogové èíslo 503649
Název dokumentu Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva
Anglický název Bituminous mixtures - Test methods - Part 18: Binder drainage
Datum vydání 2/1/2018
Datum ukonèení platnosti 1/1/2019
Datum úèinnosti 3/1/2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12697-182017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73826ČSN EN 12697-18 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506318ČSN EN 12697-18 2018
Anotace

ČSN EN 12697-18 This European Standard describes two test methods: - basket method; - beaker method. The basket method describes a method for determining binder drainage of bituminous mixtures. This method directly measures binder drainage, but when carried out on bituminous mixtures with fibres or mixtures whose mortar content is higher than in porous asphalt some clogging of the holes in the drainage baskets can occur, limiting the drainage of the binder. The basket method can be used either for determining the binder drainage for different binder content, or with a single binder content, eliminating the successive repetitions. It also enables the effects of varying fine aggregate types or including any anti-draining additive to be quantified. The beaker method describes a method for determining binder drainage of bituminous mixtures. It is applicable to asphalt materials that are not porous asphalt or for porous asphalt incorporating fibres. It can be used either for determining the binder drainage for different binder content, or with a single binder content, eliminating the successive repetitions. It also enables the effects of varying fine aggregate types or including any anti-draining additive to be quantified.