Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14496 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722492
Katalogové èíslo 503633
Název dokumentu Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
Anglický název Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and gypsum boards - Definitions, requirements and test methods
Datum vydání 2/1/2018
Datum ukonèení platnosti 4/1/2018
Datum úèinnosti 3/1/2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
91.120.10 - Tepelné izolace
91.120.20 - Akustika v budovách. Zvukové izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 144962017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504254ČSN EN 14496 ed. 2 2018
Anotace

ČSN EN 14496 ed. 2 This European Standard specifies the characteristics and performances of gypsum based adhesives which are composed of gypsum plasters defined in EN 13279-1 and of additives. These adhesives are used for fixing to walls and partitions, gypsum board thermal/acoustic insulation composite panels according to EN 13950, gypsum plasterboard linings according to EN 520, gypsum boards with mat reinforcement according to EN 15283-1, gypsum fibre boards according to EN 15283-2 and other suitable products as reprocessed boards according to EN 14190 and cornices according to EN 14209. They assist in the construction of systems which provide thermal and acoustic performance. It covers the following performance characteristics: reaction to fire, fire resistance and bond strength to be measured according to the corresponding European test methods. It provides the assessment and verification of constancy of performance of the products." This standard covers also additional technical characteristics that are of importance for the use and acceptance of the product by the construction Industry and the reference tests for these characteristics.