Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN ISO/TS 80004-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012003
Katalogové èíslo 500772
Název dokumentu Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu
Anglický název Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization
Datum vydání 11/1/2016
Datum ukonèení platnosti 11/1/2021
Datum úèinnosti 12/1/2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.07 - Matematika. Přírodní vědy (názvosloví)
07.030 - Fyzika. Chemie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN ISO/TS 80004-62015
ISO/TS 80004-62013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512788ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 2021
Anotace

ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 Tato technická specifikace obsahuje seznam termínů a definic pro charakterizaci nanoobjektů.