Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 46 2520-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 462520
Katalogové èíslo 29001
Název dokumentu Zkoušení chmele. Stanovení vlhkosti
Anglický název Testing of hops. Determination of moisture
Datum vydání 1/1/1991
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 3/1/1991
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/91
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 65.020.20 - Pěstování rostlin
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
4150ČSN 46 2520 1965
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 46 2520-3 ČSN 46 2520 Zkoušení chmele se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Všeobecná ustanovení Část 3 Stanovení vlhkosti Část 4 Cizí příměsi Část 5 Chmelové příměsi Část 6 Rozplevení hlávek Část 7 Poškození škodlivými činiteli Část 8 Otluky Část 9 Jemnost vřeténka Část 10 Pecky Část 11 Stanovení dusičnanů metodou iontové kapalinové chromatografie Část 12 Stanovení chmelových silic a z toho farnezenu Část 13 Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou EBC Část 14 Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou MEBAK Část 15 Stanovení konduktometrické hodnoty Část 16 Stanovení chemických prvků ve chmelu Část 17 Stanovení alfa a beta hořkých kyselin metodou HPLC Část 18 Stanovení hořkých látek ve chmelu metodou EBC Část 19 Stanovení těžkosti chmele Část 20 Varná zkouška chmele Část 21 Stanovení hořkých látek v lupulinu Část 22 Stanovení síření chmele Část 23 Stanovení tříslovin. Tato třetí část normy obsahuje metodu na stanovení vlhkosti chmele. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 46 2520-3 byla schválena 11.1.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991.