Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 46 2520-15
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 462520
Katalogové číslo 26371
Název dokumentu Zkoušení chmele - Část 15: Stanovení konduktometrické hodnoty chmele
Anglický název Testing of hops - Part 15: Determination of alpha bitter acid by the conductometric method
Datum vydání 11/1/1997
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 12/1/1997
Věstník vydání (měs/rok) 11/97
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 65.020.20 - Pěstování rostlin
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
4150ČSN 46 2520 1965
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 46 2520-15 ČSN 46 2520 Zkoušení chmele se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Všeobecná ustanovení, Část 3 Stanovení vlhkosti, Část 4 Cizí příměsi, Část 5 Chmelové příměsi, Část 6 Rozplevení hlávek, Část 7 Poškození škodlivými činiteli, Část 8 Otluky, Část 9 Jemnost vřeténka, Část 10 Pecky, Část 11 Stanovení dusičnanů metodou iontové kapalinové chromatografie, Část 12 Stanovení chmelových silic a z toho farnezenu, Část 13 Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou EBC, Část 14 Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou MEBAK, Část 15 Stanovení konduktometrické hodnoty, Část 16 Stanovení chemických prvků ve chmelu, Část 17 Stanovení alfa a beta hořkých kyselin metodou HPLC, Část 18 Stanovení hořkých látek ve chmelu metodou EBC, Část 19 Stanovení těžkosti chmele, Část 20 Varná zkouška chmele, Část 21 Stanovení hořkých látek v lupulinu, Část 22 Stanovení síření chmele, Část 23 Stanovení tříslovin. Tato patnáctá část normy určuje postup při stanovení konduktometrické hodnoty chmele tj. obsahu hořkých látek rozpustných v toluenu, které se sráží ionty dvojmocného olova. ČSN 46 2520-15 se skládá z těchto kapitol: 1 Předmět normy, 2 Termíny a definice, 3 Podstata zkoušky, 4 Přístroje a pomůcky, 5 Chemikálie, 6 Odměrný roztok octanu olovnatého, 7 Čisticí roztok na elektrodu, 8 Postup zkoušky, 9 Vyjádření výsledků a 10 Spolehlivost metody. Podstata zkoušky podle kapitoly 3: Konduktometrickou titrací se zjišťuje obsah alfa hořkých kyselin a dalších látek reagujících s ionty Pb2+. Výsledek se vyjadřuje v přepočtu na sušinu v hmotnostních procentech (m/m). ČSN 46 2520-15 byla vydána v listopadu 1997. Touto normou se spolu s ČSN 46 2520-13 a ČSN 46 2520-14 nahrazuje článek 40 ČSN 46 2520 Zkoušení chmele z 27.7.1965.