Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389101
Katalogové èíslo 16144
Název dokumentu Třídy požárů
Anglický název Classification of fires
Datum vydání 6/1/1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 7/1/1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220 - Ochrana proti ohni
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 21992
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
72929ČSN EN 2 1994A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
27240ČSN 38 9100 1982
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 2 Norma je identická s EN 2:1992. Určuje třídy požárů podle druhu hořlavé látky. Z tohoto důvodu není určena zvláštní třída požáru zahrnující elektrické nebezpečí. Tento dokument klasifikuje rozdílné druhy požárů do 4 kategorií, které musí být určeny podle druhu hořlavé látky. Tato klasifikace je zvláště užitečná při hašení požárů hasicími přístroji. Normalizovaná klasifikace požárů různých druhů slouží především pro dorozumívání v ústním a písemném styku. Podle této klasifikace je: třída A: Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím. třída B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství. třída C: Požáry plynů. třída D: Požáry kovů. Žádné jiné údaje normalizovány nejsou. ČSN EN 2 (38 9101) byla vydána v červnu 1994. Nahradila tabulku 2 ČSN 38 9100 z 11.6.1982.