Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14496
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 722492
Katalogové èíslo 503634
Název dokumentu Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
Anglický název Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and plasterboards - Definitions, requirements and test methods
Datum vydání 2/1/2018
Datum ukonèení platnosti 4/1/2018
Datum úèinnosti 3/1/2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 14496 Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrová lepidla, která jsou složena ze sádrových malt podle EN 13279-1 a příměsí. Tato lepidla se používají k připevňování sádrokartonových kompozitních tepelně nebo akusticky izolačních deskových panelů podle EN 13950, sádrokartonových desek podle EN 520 a jiných vhodných výrobků jako jsou upravené výrobky ze sádrokartonových desek podle EN 14190 a předtvarované sádrokartonové lišty podle EN 14209 ke stěnám a příčkám.