Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 12.2018ČSN 36 9791 - Informační technologie - Protokol pro správu klíčů Národní ověřovací certifikační autority používaný SPOC
  • 12.2018ČSN 36 9791 ed. A - Information technology - Country Verifying Certification Authority Key Management Protocol for SPOC
  • 12.2018ČSN EN IEC 61290-4-3 ed. 2 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Parametry přechodného výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu
  • 12.2018ČSN EN ISO 19146 - Geografická informace - Mezidoménové slovníky
  • 12.2018ČSN EN ISO 2819 - Kovové povlaky na kovových podkladech - Elektrolyticky a chemicky vyloučené povlaky - Přehled metod pro zkoušení přilnavosti

Zobrazit všechny nové normy