Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 10.2019ČSN EN ISO 21306-1 - Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
  • 10.2019ČSN EN ISO 21306-2 - Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
  • 10.2019ČSN EN ISO 15023-2 - Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností
  • 10.2019ČSN EN ISO 14851 - Stanovení úplné aerobní biodegradability plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
  • 10.2019ČSN EN ISO 21304-1 - Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Zobrazit všechny nové normy