Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 6.2019ČSN IEC 60050-523 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické součástky
  • 6.2019ČSN EN 50377-18-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 18-1: MPO (QFSP) vysílač-přijímač typu 4 + 4 x 10,312 5 Gb/s spojený konektorem typu MPO vybaveným ferulemi PPS pro 12 vláken ukončenými na mnohovidovém vlákně 50/125 um kategorie A1a.3a nebo A1a.3b podle EN 60793-2-10
  • 6.2019ČSN EN 752 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému
  • 6.2019ČSN ISO 10006 - Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech
  • 6.2019ČSN EN IEC 62961 - Izolační kapaliny - Zkušební metody pro stanovení mezipovrchového napětí izolačních kapalin - Stanovení pomocí kroužkové metody

Zobrazit všechny nové normy