Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 8.2019ČSN EN 16121+A1 - Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu
  • 8.2019ČSN EN 17123 - Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologických charakteristik přechodových a pobřežních vod
  • 8.2019ČSN EN 14701-4 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů
  • 8.2019ČSN EN 17075 - Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Měřicí zařízení
  • 8.2019ČSN EN ISO 10634 - Kvalita vod - Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě těžko rozpustných organických látek pro následující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí

Zobrazit všechny nové normy