Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 11.2020ČSN EN IEC 63093-9 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 9: Planární jádra
  • 11.2020ČSN EN IEC 63093-1 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace
  • 11.2020ČSN EN ISO/IEC 27011 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro telekomunikační organizace založený na ISO/IEC 27002
  • 11.2020ČSN EN ISO/IEC 30111 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi
  • 11.2020ČSN P CEN/TS 16614-1 - Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 1: Výměnný formát topologie sítě veřejné dopravy

Zobrazit všechny nové normy