Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 2.2019ČSN EN ISO 11238 - Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktury pro jednoznačnou identifikaci a výměnu regulovaných informací o látkách
  • 2.2019ČSN EN IEC 63093-6 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje
  • 2.2019ČSN EN IEC 61375-2-6 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-6: Komunikace mezi palubní a stacionární stranou
  • 2.2019ČSN EN ISO 41012 - Facility management - Návod na vývoj smluv v souvislosti se strategickým zásobováním
  • 2.2019ČSN ETSI EN 301 515 V3.0.0 - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu

Zobrazit všechny nové normy