Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 4.2018ČSN ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu
  • 4.2018ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol
  • 4.2018ČSN ETSI EN 302 065-5 V1.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 5: Zařízení používající technologii UWB na palubách letadel
  • 4.2018ČSN EN 62884-2 - Techniky měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 2: Metoda měření krátkodobé nestability fáze
  • 4.2018ČSN EN 62680-1-3 ed. 2 - Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace Univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM

Zobrazit všechny nové normy