Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 8.2018ČSN EN ISO 11298-2 - Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
  • 8.2018ČSN EN ISO 20701 - Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost ve slinách
  • 8.2018ČSN EN 13158 - Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení
  • 8.2018ČSN EN 17034 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý
  • 8.2018ČSN ETSI EN 305 174-8 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 8: Management konce životnosti zařízení ICT (odpad/konec životnosti ICT)

Zobrazit všechny nové normy