Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 2.2020ČSN EN 15182-3 - Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16
  • 2.2020ČSN EN 15182-4 - Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké proudnice PN 40
  • 2.2020ČSN EN 12954 - Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě
  • 2.2020ČSN EN 17248 - Vedení sítí pro dálkové vytápění a dálkové chlazení - Termíny a definice
  • 2.2020ČSN EN IEC 62676-2-31 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-31: Živé vysílání a řízení založené na webových službách

Zobrazit všechny nové normy